ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. برترین های موسسه در بخش های ارتباط با صنعت و پژوهش معرفی شدند

عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو هیأت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر غلامحسین رحیمی»، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با ارسال لوحی از «دکتر محبوبه سرابی» به عنوان عضو هیأت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در سال 1399 تقدیر کرد.
همچنین از «دکتر مصطفی شهیدی»، عضو هیات علمی گروه شیمی مواد غذایی به عنوان پژوهشگر برتر سال 1399 از سوی رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تقدیر شد

تگ ها: