ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی در پایگاه اطلاعاتی Scopus در چارک چهارم (Q4) نمایه شد

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی "Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology" وابسته به مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، پس از فرآیند استانداردسازی و احراز شرایط لازم با ارزیابی‌های به عمل آمده، در پایگاه استنادی علمی اسکوپوس وابسته به انتشارات بین المللی الزویر، در چارک چهارم (Q4) نمایه شد. 
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، اسکوپوس یکی از نمایه های استنادی معتبر جهان است که نمایه شدن نشریات در این پایگاه نیازمند کسب امتیاز لازم در زمینه های اعتبار و فعالیت‌های سردبیر و ناشر، میزان تاثیرگذاری هیئت تحریریه در حوزه موضوعی نشریه در سطح جهان، میزان اهمیت نشریه در سطح جهانی، ساختار، الگو و کیفیت مقالات، انتشار منظم و به موقع با رعایت موازین، کیفیت داوری و اخلاق حرفه‌ای نشر و سایر شاخص‌های کیفی انتشارات علمی است.
اطلاعات و مقالات این فصلنامه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس به نشانی https://www.scopus.com/sourceid/21101028196#tabs=0  قابل مشاهده و جست و جو می باشد.
بنابر این گزارش، نشریه مذکور در بسیاری از پایگاه‌های دیگر، نظیر Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، American Chemical Society (CAS)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، EBSCO، Google Scholar، پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا، نمایه و به صورت الکترونيکی منتشر مي‌شود.  
شایان ذکر است این فصلنامه علمی که از زمستان 1399 با همکاری انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند منتشر می شود تاکنون 10 شماره به چاپ رسیده است و نسخه الکترونیکی آن روی سایت نشریه به نشانی http://journals.rifst.ac.ir/browse?_action=issue&lang=en  در دسترس می باشد.

تگ ها: