ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی خبر داد: اخذ گواهینامه ISO 17025 توسط آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از موفقیت آزمایشگاه مرکزی این موسسه در اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)  با رعایت اصول مدیریت کیفیت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر قدیر رجب زاده»  ادامه داد: استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و مهم ترین مدرک تاییدیه دقت و صحت نتایج آزمون آزمایشگاهی در سطح کشور می باشد. 
وی بیان کرد: سیستم مدیریت آزمایشگاه، کنترل مدارک و مستندات، شرایط محیطی آزمایشگاه، روش های آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری روش ها، سرویس و نگهداری تجهیزات، قابلیت ردیابی اندازه گیری ها، برنامه های کنترل کیفیت نتایج و... از الزامات فنی آزمایشگاه برای دریافت این گواهینامه به شمار می آید. 
رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه ارزیابی الزامات کیفی و فنی بر اساس روش های اجرایی آزمایشگاه انجام گردیده و شرایط محیطی، مستندات و سوابق نیز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این آزمایشگاه که دارای گواهینامه تأیید صلاحیت به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و محیط زیست، برای ارائه خدمت به تولیدکنندگان مواد غذایی است، پس از تلاش های بی وقفه ی مدیران و کارشناسان و پس از بازرسی کارشناسان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران موفق به دریافت گواهینامه و استقرار و پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 17025 شد.
رجب زاده گفت: از آنجا که کیفیت فرآیندی مداوم است امید داریم با بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل های موجود در آزمایشگاه های این موسسه بتوانیم گامی موثر در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به تولیدکنندگان، پژوهشگران و دانشجویان برداریم. 
وی همچنین در پایان با اشاره به اهمیت استراتژیک محصول زعفران برای کشور بیان کرد: با توجه به مرجع بودن این آزمایشگاه برای تأیید کیفیت زعفران و نظر به فعالیت های علمی و بین المللی موسسه، اخذ این گواهینامه می تواند به قابل استناد بودن نتایج آزمون ها در سطح جهانی کمک قابل توجهی نماید.
 

تگ ها: