ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ رتبه چهارم آزمایشگاه های مرکزی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران را کسب کرد


آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، رتبه چهارم آزمایشگاه های مرکزی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، آزمایشگاه مرکزی این موسسه به مدیریت «دکتر جواد فیضی» بر اساس ضوابط اجرایی تعیین شده توسط کمیته علمی ارزیابی انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران موفق به کسب این رتبه شد.
داشتن سهم بالا در ارائه خدمات، مشارکت در آموزش کار با تجهیزات تخصصی، داشتن گواهی استاندارد، همکاری با انجمن تحقیقات آزمایشگاهی در برگزاری کارگاه، کنفرانس، تعمیر تجهیزات دارای فناوری بالا با کمک تیم آزمایشگاه مرکزی و قطع وابستگی به خارج از کشور، تربیت کارشناسان حرفه ای و توانمند و فراهم کردن زمینه همکاری های مشترک و همچنین ساخت تجهیزات دارای فناوری پیشرفته توسط تیم آزمایشگاه مرکزی و اعضای هیأت علمی از جمله ضوابط کسب این رتبه توسط آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بوده است.
لازم به ذکر است انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران یکی از انجمن های علمی فعال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف برقراری ارتباط سازنده علمی، تخصصی، تحقیقاتی و آموزشی و تبادل نظر بین متخصصان و فعالان آزمایشگاهی کشور و ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی لازم بین فعالان و متخصصان رشته‌های مختلف آزمایشگاهی در راستای استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی و تجهیزاتی کشور از سال 97 فعالیت خود را آغاز نموده است.

تگ ها: