ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. وبینار بین المللی «روش های آزمون ایمنی و کیفیت مواد غذایی» با حضور 9 کشور جهان برگزار شد
  2. وبینار بین المللی «روش های آزمون ایمنی و کیفیت مواد غذایی» با حضور 9 کشور جهان برگزار شد
  3. وبینار بین المللی «روش های آزمون ایمنی و کیفیت مواد غذایی» با حضور 9 کشور جهان برگزار شد
  4. وبینار بین المللی «روش های آزمون ایمنی و کیفیت مواد غذایی» با حضور 9 کشور جهان برگزار شد

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی با همکاری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی وبینار بین المللی روش های آزمون ایمنی و کیفیت مواد غذایی را با حضور ۹ کشور جهان برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این وبینار بین المللی با هدف تبادل نظر، شناساندن توانمندی های داخلی به سایر کشورها و ارتقای استانداردهای صادراتی محصولات استراتژیک ایرانی با استقبال متخصصان بین المللی و داخلی برگزار شد.
بنابراین گزارش از تعداد ۱۶۰ نفر ثبت نام کننده برای حضور در این وبینار، متناسب ظرفیت تعیین شده برای ۱۰۰ نفر لینک ارسال گردید که از این تعداد ۷۵ نفر در وبینار از طریق پلتفرم آنلاین شرکت کردند.
همچنین ۶۰ نفر از متقاضیان از طریق سایت  و به صورت زنده (live) در این وبینار حاضر شدند.
شایان ذکر است این کنفرانس بین المللی با حضور متخصصان کشورهای هند، مالزی، سوریه، پاکستان، عراق، فیلیپین، آفریقای جنوب، موزامبیک و ایران، توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و همکاری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

تگ ها: