ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ پنجمین دوره آموزشی ضیافت اندیشه اساتید برگزار شد

پنجمین دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع تعلیم و تربیت (سطح یک) در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به مدت 16 ساعت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در این دوره آموزشی «دکتر عبدالعظیم کریمی» عضو هیأت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت، مدیر ملی مطالعات بین المللی تیمز TIMSS و پرلز PIRLS در ایران و مولف 64 عنوان کتاب در زمینه روان شناسی و تعلیم و تربیت به عنوان مدرس به ارائه مطلب پرداختند.
 

تگ ها: