ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. معاون پژوهشی وزارت عتف از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  2. معاون پژوهشی وزارت عتف از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد
  3. معاون پژوهشی وزارت عتف از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی این وزارتخانه از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر قدیر رجب زاده» رئیس این موسسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای این مرکز پژوهشی گفت: شناسایی چالش های ملی در ایمنی و امنیت غذایی و ارائه راهبردهای برون رفت از آنها با پتانسیل های موجود، و همچنین پاسخ گویی به نیاز های پژوهشی و نوآورانه صنعت غذای کشور دئ محور اصلی فعالیت موسسه می باشد.
وی ادامه دادانعقاد قراردادهای پژوهشی و فناورانه با 251 شرکت صنعتی داخلی در حوزه غذا و 13 قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی خارج از کشور در سه سال اخیر، ایجاد و استقرار دبیرخانه دائمی شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی، همکاری در تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور و تدوین چارچوب کلی سند ملی توسعه زعفران از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در موسسه پزوهشی علوم و صنایع غذایی برای پیشبرد اهداف و رسالت های تعیین شده بوده است.
وی به اجرای پروژه مطالعات بازار جهانی صمغ ها و شیره های نباتی و تدوین نقشه راه آنها اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه در سال 1399 برای اولین بار در 10 سال گذشته تراز تجاری کشور در زمینه صمغ ها و شیره های نباتی منفی شده است، رویکردهای اصلی در تدوین این نقشه راه، کاهش وابستگی به صمغ ها و ایجاد زیرساخت های صادرات و توسعه فناوری با هدف افزایش تولید و ارتقای بهره وری بوده است.
رجب زاده همچنین گفت: در طرح "تقسیم کار ملی زیست فناوری" که توسط ستاد توسعه زیست فناوری تدوین شده تولید بسته بندی آنتی باکتریال بر پایه سویه های نوترکیب با قابلیت تولید باکتریوسین به عنوان جایگزین ترکیبات نگهدارنده سنتزی و بهینه سازی تولید فرآورده های سین بیوتیک لاکتیکی بر پایه محصولات لبنی بومی- طراحی استارتر لاکتیکی مهندسی شده با قابلیت کاربرد صنعتی بر عهده موسسه قرار گرفته است که در حال انجام می باشد.
در ادامه این بازدید «دکتر پیمان صالحی»، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شبکه سازی به منظور بهره گیری مناسب از ظرفیت ها، تجهیزات و توانمندی های موجود در کشور از اولویت های معاونت پژوهشی وزارت علوم خواهد بود.
وی دستاوردهای موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: با توجه به بستر سازی های صورت گرفته و همینطور دستاوردهای علمی و فناورانه ارزشمند در موسسه، تجاری سازی دستاوردها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا درآمد پایداری را برای موسسه پژوهشی ایجاد کند.
معاون پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به اینکه خراسان رضوی قطب صنعت غذای کشور است  این ظرفیت در منطقه شرق کشور وجود دارد که بتانسیل های نیروی انسانی مستقر در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با انجام بازاریابی علمی، شاهد مشارکت بیشتر صاحبان صنایع وارتقاء درآمد اختصاصی موسسه باشیم.
 

تگ ها: