ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. تقدیر از پرسنل آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همزمان با روز ملی علوم آزمایشگاهی
  2. تقدیر از پرسنل آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همزمان با روز ملی علوم آزمایشگاهی
  3. تقدیر از پرسنل آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همزمان با روز ملی علوم آزمایشگاهی
  4. تقدیر از پرسنل آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همزمان با روز ملی علوم آزمایشگاهی
  5. تقدیر از پرسنل آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همزمان با روز ملی علوم آزمایشگاهی
  6. تقدیر از پرسنل آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همزمان با روز ملی علوم آزمایشگاهی

همزمان با روز ملی علوم آزمایشگاهی، از پرسنل آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تقدیر شد.

متن این تقدیر به شرح زیر است: 

                                                                                                    «بسمه تعالی»

همکار گرامی

توسعه و تعالی ایران اسلامی در گرو همت مردان و زنان خلاق و توانمندی است که با عشق بی کران و اراده استوار گام های بلند بر می دارند و به فتح قله های عزت و افتخار می اندیشند.
سی ام فروردین ماه که بیاد دانشمند فرزانه «حکیم اسماعیل جرجانی» روز علوم آزمایشگاهی نامگذاری شده است فرصتی است مغتنم برای قدردانی از تلاش بی شائبه شما در راه بهتر زیستن هم میهنان و تحول در صنایع غذایی کشور. این روز را به شما تبریک عرض نموده و از درگاه یکتای بی همتا برایتان سعادت و سربلندی روز افزون آرزومندم.

                                                                                                دکتر قدیر رجب زاده

                                                                                 رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
 

تگ ها: