ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. قرار گیری نام رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا

به گزارش روابط عمومي، بر اساس پژوهشي که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی‌داده‌های اسکوپوس انجام‌شده است، فهرست دانشمندان پر استناد در تمامي رشته‌ها و نيز دو درصد برتر حوزه‌هاي علمي شناسايي و معرفي شدند که دکتر سید محمدعلی رضوی استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس این موسسه در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنيا در سال 2023 قرار گرفته است.

مبناي اصلي اين ارزيابي، شاخص استناد بوده است و تعداد استنادات به توليدات علمي محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادي، شاخص اچ پژوهشگران و استفاده از يک شاخص استنادي ترکيبي (که مجموعه‌اي از شش شاخص استنادي مجزاست)، ملاک­‌هاي ارزيابي اين مؤسسه  جهت تعيين پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر بوده است.

روابط عمومي و همکاران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این موفقیت را به ایشان  تبریک عرض گفته و دوام توفيق را برای ایشان از درگاه خداوند متعال خواستارند.

تگ ها: