ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 2. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 3. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 4. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 5. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 6. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 7. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 8. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 9. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 10. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور
 11. هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور

نخستین اجلاس روسای دانشگاه های برتر و منتخب دو کشور ایران و عراق ذیل عنوان" هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق" به میزبانی دانشگاه فردوسی و با حضور روسای 24 دانشگاه عراق، تنی چند از مسئولان آموزش عالی آن کشور از جمله قائم مقام وزیر علوم و آموزش عالی عراق و حدود 40 نفر از روسای عتف در مشهد برگزار شد.

تگ ها: