ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. حضور روسای دانشگاه های عراق در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  2. حضور روسای دانشگاه های عراق در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  3. حضور روسای دانشگاه های عراق در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  4. حضور روسای دانشگاه های عراق در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  5. حضور روسای دانشگاه های عراق در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  6. حضور روسای دانشگاه های عراق در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  7. حضور روسای دانشگاه های عراق در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی موسسه، به مناسبت هفته علم و فناوری ایران و عراق، جمعی از روسای دانشگاه‌های کشور عراق در روز سه‌شنبه هجدهم مهرماه از موسسه بازدید کردند. این بازدید که در راستای تعاملات بین مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌های دو کشور انجام‌شده است، هر دو مرکز بر تقویت روابط تأکید کردند. معرفی توانمندی‌ها، دستاوردها، و ظرفیت‌های علمی، و تشریح دستاوردهای مهم انجام‌شده در موسسه و مذاکره اختصاصی با رئیس و تیم همراه دانشگاه العین در خصوص برنامه‌ریزی برای همکاری‌های دوجانبه علمی در زمینه‌های پذیرش دانشجوی فرصت مطالعاتی، برگزاری دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت، برگزاری رویدادهای مشترک علمی و تأسیس و تجهیز آزمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و راهکار از طرف موسسه در خصوص حل مشکلات صنایع غذایی فعال در کشور عراق ازجمله مسائلی بود که در این بازدید بیان شد.

تگ ها: