ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 2. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 3. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 4. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 5. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 6. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 7. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 8. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 9. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 10. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 11. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 12. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 13. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 14. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 15. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 16. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 17. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 18. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 19. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 20. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 21. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 22. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 23. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.
 24. آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در موسسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس و معاونین اداری، پژوهش و فناوری و مدیر امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی در جمع دانشجویان و در سالن جلسات موسسه برگزار شد. دکتر رضوی در این مراسم ضمن تبریک این روز اظهار داشت: تحولات زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روزافزون اهمیت علم و تحقیق دارد، به‌ویژه در نیمه  دوم این قرن کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فن‌آوری و شتاب‌دهی برای توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش تحقیق کرده‌اند. ریس موسسه در بخش دیگر سخنان خود به نقش پژوهش اشاره کرد و گفت؛ توسعه  پایدار همه جانبه چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست؛ اما علی‌رغم اعتراف و اذعان نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است. ازاین‌روست که می‌توان گفت بین پیشرفت بخش تحقیق و شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر کشور ارتباط مستقیم برقرار است.

دکتر رضوی در بخشی دیگر گریزی به نقش دانشجو در جامعه زد و گفت: همان‌طور که دانشجویان بایستی درزمینه سیاسی و فرهنگی مطالبه گری داشته باشند باید در زمینه فناوری و پژوهشی نیز پیش‌قراول باشند و در این زمینه از جامعه دانشگاهی و نخبگانی و همچنین از مسئولان دستگاه‌های دولتی و صنایع مطالبه گری کنند.

 در اين مراسم چند تن از دانشجويان به بيان مطالبات و دغدغه‌های خود پرداختند و در پايان مراسم از تمامی دانشجويان موسسه تقدیر شد.

۱۶ آذر در تقویم ایران اسلامی به یاد سه دانشجو (مصطفی بزرگ‌نیا و احمد قندچی هوادار حزب توده ایران و مهدی شریعت رضوی هوادار جبهه ملی ایران) که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده آمریکا و همچنین ازسرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ (حدود چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد همان سال) در دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می‌شود.

تگ ها: