ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. با هدف تحقق شعار سال 1401؛ موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در اجرای طرح دستیار فناوری همکاری می کند

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در این طرح که با هدف گسترش فعالیت های فناورانه و مهارت آموزی دانشجویان با حمایت پارک های علم و فناوری در سراسر کشور اجرا می شود، شرکت های فناور و دانش بنیان میزبان دانشجویان متقاضی خواهند بود.

بر اساس این گزارش دانشجویان پس از پایان نیم سال چهارم می توانند در این طرح شرکت کنند که یک دوره زمانی شش ماهه (معادل 300 ساعت کاری) مهارت آموزی و فعالیت فناورانه را در شرکت های فناور و دانش بنیان تجربه خواهند کرد.

فراهم شدن زمینه فراگیری بخشی از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در طول دوران تحصیل، هموار شدن بکارگیری دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، کارآموزی و کسب مهارت، فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده شرکت ها از میان دانشجویان مستعد و واجد شرایط و ایجاد زمینه برای اشتغال دانشجویان از جمله مزایای اجرای این طرح به شمار می روند.

شایان ذکر است دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ثبت نام به سامانه طرح دستیار فناوری به آدرس http://www.parkintern.ir مراجعه فرمایند.

تگ ها: