ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 2. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 3. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 4. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 5. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 6. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 7. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 8. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 9. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 10. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 11. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 12. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 13. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.
 14. در سخنرانی علمی «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی پروفسور مرتضی عباس زادگان، عضو هیأت علمی و یکی از مدیران دانشگاه ایالتی آریزونا، با حضور درموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در جمع اعضای هیات علمی و دانشجویان سخنرانی علمی با عنوان «سلامت عمومی از دیدگاه میکروبیوم؛ چالش های کیفیت غذا و آب» را ارائه کرد.

پروفسور مرتضی عباس زادگان در این سخنرانی علمی به تحقیقات اخیر خود در زمینه میکروبیوم آب آشامیدنی و کیفیت کلی آب و چالش های بهداشت عمومی پرداخت. وی همچنین، نتیجه تحقیقات خود را در زمینه تأثیر جنس لوله بر میکروبیوم آب آشامیدنی ارائه داد و نتیجه گرفت که جنس لوله PEX، تحت شرایط تجربی، بهترین شرایط را برای تضمین کیفیت پایدار آب در سیستم لوله‌کشی دارد. پس از ارائه سخنرانی، یک گفتگوی فعال و پربار درباره تحقیقات انجام شده و مسائل مرتبط انجام و استاد عباس‌زادگان، به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.

پروفسور عباس زادگان، محقق برجسته میکروبیولوژی محیط زیست و مهندسی محیط زیست، مدیر مؤسس مرکز فناوری آب و محیط زیست بنیاد ملی علوم (WET) در دانشگاه ایالتی آریزونا است. پروفسور عباس زادگان تالیف بیش از 100 مقاله خطی پژوهشی، نگارش چندین کتاب و گزارش در زمینه میکروبیولوژی و مهندسی محیط زیست را در کارنامه خود دارد. او همچنین به عنوان سردبیر مجله آب و سلامت، انتشارات IWA، فعالیت می کند.

تگ ها: