ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. بازدید نمایندگان موسسه از ظرفیت‌ها و دستاوردهای علمی دانشگاه دیالی عراق
  2. بازدید نمایندگان موسسه از ظرفیت‌ها و دستاوردهای علمی دانشگاه دیالی عراق
  3. بازدید نمایندگان موسسه از ظرفیت‌ها و دستاوردهای علمی دانشگاه دیالی عراق

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی که به همراه جمعی از معاونین خود به کشور عراق دعوت‌شده بود در بازدیدی با آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای دانشکده‌ها و آزمایشگاه‌های مهندسی، علوم، پزشکی، دامپزشکی، کتابخانه مرکزی، علوم انسانی، دانشگاه دیالی آشنا شدند.

در پایان این بازدید که یک روز به طول انجامید با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بر تربیت دانشجویان دکترای دانشگاه دیالی، پذیرش دانشجویان پسادکترا از دانشگاه دیالی در موسسه جهت انجام پژوهش‌های مشترک تأسیس دپارتمان مشترک علوم و صنایع غذایی در دانشگاه دیالی، تأسیس آزمایشگاه مشترک تحقیقات صنایع غذایی در دانشگاه دیالی، برگزاری دوره‌های آنلاین توسط اعضای هیأت علمی دو موسسه، انجام پروژه‌های علمی مشترک بر روی گیاهان دارویی، تبادل اساتید در رشته‌های مختلف، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه علوم و صنایع غذایی، همکاری در نگارش مقالات مشترک علمی تأکید شد.

تگ ها: