ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. افتخاری  دیگر برای موسسه: ارتقای رتبه علمی خانم دکتر نیازمند به مرتبه استادی

سرکار خانم دکتر راضیه نیازمند
عضو محترم هیأت علمی گروه پژوهشی شیمی مواد غذایی

باکمال مسرت ارتقاء رتبه علمی سرکار عالی را از مرتبه دانشیاری به استادی را به شما و گروه پژوهشی شیمی مواد غذایی و دیگر اعضای محترم هیأت علمی موسسه و کلیه همکاران در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تبریک عرض کرده ، توفیق روزافزون شمارا در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

روابط عمومی موسسه

تگ ها: