ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. برگزاری کارگاه بین‌المللی پروبیوتیک ها و متابولیت‌های حاصل از آن؛ نوآوری و کاربرد در صنعت
  2. برگزاری کارگاه بین‌المللی پروبیوتیک ها و متابولیت‌های حاصل از آن؛ نوآوری و کاربرد در صنعت
  3. برگزاری کارگاه بین‌المللی پروبیوتیک ها و متابولیت‌های حاصل از آن؛ نوآوری و کاربرد در صنعت
  4. برگزاری کارگاه بین‌المللی پروبیوتیک ها و متابولیت‌های حاصل از آن؛ نوآوری و کاربرد در صنعت

کارگاه بین‌المللی پروبیوتیک و متابولیت‌های حاصل از آن، به همت مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و با همکاری دانشگاه دیالی عراق به صورت مجازی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 18 و19 اردیبهشت ماه برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه، به اشتراک‌گذاری تحقیقات و نقطه‌ نظرات متخصصین حوزه پروپیوتیک با نگاه نوآورانه و کاربرد پروبیوتیک‌ها به پژوهشگران و فعالان صنعت می‌باشد.

در این وبینار، 7 سخنران نتایج تحقیقات خود را با موضوعات نوآوری و کاربرد پروبیوتیک‌ها در صنعت ارائه نمودند.