ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی؛ رتبه کیفی نظام رتبه‌بندی سایمگو را کسب کرد

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی موفق به دریافت رتبه کیفی در نظام رتبه‌بندی سایمگو شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه این موسسه با اعلام این خبر گفت: نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 "Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology"، براساس آخرین نظام رتبه‌بندی سایمگو (SCImago) موفق به کسب رتبه کیفی Q4 و SJR 0.14 در سال 2021 میلادی شد.

«دکتر سارا ناجی» در مورد نظام رتبه‌بندی سایمگو توضیح داد: این نظام توسط دانشگاه گرانادا اسپانیا ابداع شده ‌است و یکی از ابزارهای ارزیابی بروندادهای علمی است که اطلاعات آن از نمایه استنادی اسکوپوس استخراج می‌شود.

وی در مورد چارک مجلات (Quartile Ranking) گفت: QR شاخصی برای بیان اعتبار یک مجله علمی است. سایمگو مجلات را براساس موضوع و شاخص SJR (SCImago Journal Rank) تقسیم‌بندی می‌کند که این شاخص نمایانگر میزان تأثیر، نفوذ، اعتبار و شهرت یک نشریه است که نشان می‌دهد در سال منتخب، به‌طور متوسط چه تعداد استناد به مدارک منتشر شدۀ سه سال گذشته در نشریۀ مورد نظر صورت گرفته ‌است.

ناجی افزود: به طور کلی SJR یک نشریه میزان تاثیر علمی مقاله‌های نشریات را براساس تعداد ارجاع‌دهی و اهمیت مراجع مورد ارزیابی قرار می‌دهد و مقدار SJR بیشتر نشان‌دهندۀ اعتبار بیشتر آن نشریه است.

وی بیان کرد: این نشریه پیش از این در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس ارزیابی و نمایه شده است که اطلاعات و مقالات این فصلنامه به نشانی https://www.scopus.com/sourceid/21101028196#tabs=0 قابل مشاهده و جست‌وجو است.

لازم به ذکر است نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی براساس آخرین ارزیابی سال 1399 از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور موفق به کسب رتبه بین‌المللی شد و در بسیاری از پایگاه‌های بین‌المللی دیگر، نظیر پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی Scopus، Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، Chemical Abstracts Service (CAS)، EBSCO و Google Scholar منتشر می‌شود. 

تگ ها: