ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. ابلاغ مأموریت تخصصی " امنیت غذایی و ایمنی غذایی با محوریت فراوری و ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر دانش و فناوری"

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از ابلاغ مأموریت تخصصی " امنیت غذایی و ایمنی غذایی با محوریت فراوری و ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر دانش و فناوری" به مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی خبر داد.

دکترسید محمدعلی رضوی با اشاره به ابلاغ مأموریت تخصصی " امنیت غذایی و ایمنی غذایی با محوریت فراوری و ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر دانش و فناوری" از سوی دبیر کل محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهشی وزارت عتف خاطر نشان کرد مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در سال های گذشته همسو با سیاست های کلان نظام و با توجه به جایگاه ملی و حاکمیتی خود حضور فعالی در عرصه تولید دانش و فناوری در بخش فرآوری از زنجیره تأمین غذا در زیست بوم علم و فناوری کشور داشته و توسعه فعالیت های پژوهشی و فناوری مرتبط با این موضوع مهم را در اولویت نخست خود قرار داده است.

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به نقش غذا در استقلال ملی هر کشور، از امنیت غذایی به عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی در کشورها یاد نمود و بر ضرورت نگاه ویژه دولت و حاکمیت بر این امر مهم تأکید کرد. دکتر سید محمد علی رضوی ضمن اشاره به ضرورت پویایی کشور در حوزه امنیت غذایی، بر توسعه پژوهش و فناوری در این بخش تأکید نمود و نقش دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی را در این حوزه را کلیدی و بسیار تعیین کننده دانست.

وی افزود: تعیین مأموریت ویژه و تخصصی "امنیت غذایی و ایمنی غذایی با محوریت فراوری و ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر دانش و فناوری" از سوی دبیر کل محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهشی وزارت عتف برای مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گام مهمی در جهت همگرایی و هم افزا نمودن ظرفیت های پژوهشی و فناوری کشور در این حوزه است.

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با اشاره به فرایند طی شده برای تعریف این مأموریت تخصصی برای مؤسسه افزود: مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برنامه جامعی در راستای توسعه دانش بنیان صنعت غذا و نقش آفرینی آن در ارتقای امنیت غذایی و ایمنی غذایی کشور تهیه نمود که پس از طی مراحل مختلف اداری در بخش های مختلف دولتی در نهایت با موافقت معاونت محترم پژوهشی وزارت عتف، این مأموریت تخصصی و کلان به مؤسسه ابلاغ گردید.

وی همچنین اجرای دقیق این برنامه را نیازمند همکاری همه بخش های ذی ربط دانست و طراحی ساختار مناسب بین بخشی با همکاری دستگاه های ذی ربط را اولویت اول برای اجرایی نمودن برنامه معرفی نمود.

تگ ها: