ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مصاحبه معرفی شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی پژوهش محور  برگزار شد
  2. مصاحبه معرفی شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی پژوهش محور  برگزار شد
  3. مصاحبه معرفی شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی پژوهش محور  برگزار شد
  4. مصاحبه معرفی شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی پژوهش محور  برگزار شد

مصاحبه متقاضیان دوره دکتری پژوهش محور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برای سال تحصیلی 1402-1401 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی (Ph.D) پژوهش محور رشته مهندسی صنایع غذایی در چهار گرایش تخصصی صنایع غذایی، زیست فناوری، شیمی و فناوری مواد غذایی صورت گرفت.

لازم به ذکر است که در سال تحصیلی پیش رو در مجموع دوازه نفر در این موسسه پذیرش خواهند شد.

تگ ها: