ورود به بخش استارت آپ ها rocket

محتوای دوره:

- مقدمه: چرخه آب در طبیعت، منابع آب، شیمی آب

- آلودگی آب ها: فاضلاب و پساب ها، آلودگی کشاورزی، زیرزمینی و سایر آلاینده ها

- آب و بهداشت عمومی: املاح محلول، فلوئور آب، باکتری های بیماریزای آب

- تصفیه آبهای شهری: تصفیه خانه، حوض های انعقاد، ته نشینی، صافیها و هوادهی

- کیفیت آبهای صنعتی: سختی و انواع آن، قلیاییت، املاح محلول، سیلیس،کدروت، گازهای محلول

- مشکلات رایج در صنعت تصفیه آب: خوردگی فلزات، نشست، سارویه بستن، کف و جوشش

- سارویه بستن: انواع سارویه، روشهای حذف آن، رزین ها و دستگاههای سارویه زدایی

- خوردگی جوش آورها: اکسیژن محلول، گازکربنیک، ترک خوردگی

- روشهای تنظیم و مهار قلیاییت، حذف آهن و منگنز

- بازدید از تجهیزات مدیریت پسآب در آزمایشگاه

ارائه دهنده:

آقای دکتر رافع، دکترای علوم و صنایع غذایی، استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 

برگزاری:

تاریخ برگزاری: روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 27 و 28 تیرماه.

 

اطلاعات بیشتر:

تلفن: 05135424353

فاکس: 05135424354

ایمیل: info@map-adib.ir

 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت www.map-adib.ir مراجعه نمایید.

تگ ها: