ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. رابط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛ رتبه دوم رابطین برتر مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی را کسب کرد

بر اساس آخرین ارزیابی و رتبه بندی رابطین شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و بررسی عملکرد و فعالیت بیش از 590 نفر از آنها، رابط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی رتبه دوم را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «مهندس سحر صالحی» رابط آزمایشگاه مرکزی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در این ارزیابی، با کسب 73.81 بعد از آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران رتبه دوم را کسب نمود.
بر اساس گزارش پایگاه خبری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، رابطین آزمایشگاهی در این شبکه، پلی مستحکم و تعاملی میان مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و فناور با زیست‌بوم گسترده شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی هستند.
این گزارش می افزاید: رابطین این شبکه با ارائه گزارش از وضعیت خدمات‌رسانی آزمایشگاه‌ها، هدایت آزمایشگاه به سوی اولویت‌‌های راهبردی شبکه آزمایشگاهی، شناخت نقاط ضعف و قوت و همچنین ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات به مشتریان به عهده‌ دارند.
ارزیابی و رتبه بندی رابطین در مراکز عضو شبکه، یکی از بسترهای حمایتی و تشویقی است که با هدف معرفی الگوها و معیارها، ایجاد حس رقابت‌پذیری و انگیزه‌مندی، توسعه ارتباط مؤثر میان شبکه و آزمایشگاه‌های عضو صورت می‌گیرد.
شایان ذکر است در این رتبه‌بندی، شاخص‌هایی چون کیفیت و کمیت تعامل رابط با شبکه آزمایشگاهی و نقش آنها در میزان ارتباط با سایر مراکز عضو شبکه، تلاش رابط در راستای توسعه شبکه آزمایشگاهی، آشنایی با دستورالعمل‌ها و روال‌های شبکه و عمل به آنها، حضور در نشست سالانه رابطین و کیفیت گزارش‌های عملکردی که رابطین ارائه می‌کنند، مد نظر قرار می‌گیرد.
 

تگ ها: