ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. برگزاری همایش ملی "پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت"

همایش ملی "پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت"  همزمان با روز جهانی غذا در تاریخ 24 مهرماه 1402 توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با همکاری بخش های صنعتی، موسسات علمی پژوهشی، نهادهای نظارتی و قانونگذاری در مشهد مقدس  برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات ارزشمند مرتبط با موضوعات امنیت غذایی (تامين غذاي كافي، سالم و در دسترس براي تمامي افراد جامعه)، ایمنی غذایی (تغذیه بی مخاطره از آلودگي هاي ميكروبي، فيزيكي و شيميايي) و سلامت ( فقدان بیماری ناشی از غذا و تأمین احساس تندرستی جسمانی، روانی و اجتماعی انسان) در این همایش پذیرفته و در پایگاه های معتبر ملی نمایه خواهد شد. شروع ثبت نام همایش31 فروردین ماه 1402 و پایان ثبت نام با تخفیف 31 مرداد ماه خواهد بود.

با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بحث های علمی- تخصصی در این زمینه، امید است که با مشارکت گسترده متخصصین، سیاستگذاران و اندیشمندان حوزه های ذی ربط اعم از کشاورزی، صنایع غذایی، بهداشت، پزشکی و علوم اجتماعی، دستاوردهای همایش به ارتقاء سلامت جامعه و مصرف کنندگان منجر گردد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس http://fssh.rifst.ac.ir مراجعه فرمایید.