1.  شربت غنی شده با فروکتوز

شربت غنی شده با فروکتوز از مواد مغذی گیاه کاسنی با امضای قرارداد پژوهشی با بخش خصوصی در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تولید می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، با هدف ارتقای سلامت عمومی، بهبود کیفیت و تنوع تولیدات غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان مرجع تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه غذا با بخش خصوصی قرار داد طرح پژوهشی در زمینه بهره گیری از خواص دارویی گیاه کاسنی امضاء کردند.