ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1.  شربت غنی شده با فروکتوز

شربت غنی شده با فروکتوز از مواد مغذی گیاه کاسنی با امضای قرارداد پژوهشی با بخش خصوصی در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تولید می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، با هدف ارتقای سلامت عمومی، بهبود کیفیت و تنوع تولیدات غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان مرجع تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه غذا با بخش خصوصی قرار داد طرح پژوهشی در زمینه بهره گیری از خواص دارویی گیاه کاسنی امضاء کردند.

تگ ها: