ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. کارگاه آموزشی روش های ارتقای بهره وری در سازمان برگزار شد
  2. کارگاه آموزشی روش های ارتقای بهره وری در سازمان برگزار شد
  3. کارگاه آموزشی روش های ارتقای بهره وری در سازمان برگزار شد

کارگاه آموزشی تکنیک ها و روش های بهبود عملکرد در سازمان (روش های ارتقای بهره وری) در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، این کارگاه آموزشی با حضور کلیه کارشناسان این مجموعه به مدت 12 ساعت برگزار می گردد.

دکتر «وحید جانفدا» مدرس این کارگاه آموزشی در زمینه کارآفرینی، مشاوره و ارتقاء بهره وری سازمان های خصوصی و دولتی فعالیت می کنند.