ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مسئولیت توسعه فناوری نانو در صنعت غذا به پژوهشکده علوم و صنایع غذایی محول شد
تگ ها: