ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی
  2. تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی
  3. تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی
  4. تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی
  5. تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی
  6. تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی
  7. تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی
  8. تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی

در نشست گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، به تمرکز اعضای هیأت علمی بر کاهش زمان اجرای طرح های پژوهشی و درآمد زایی در بحث انجام پژوهش های کاربردی تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر قدیر رجب زاده» رئیس این موسسه دو موضوع ذکر شده را برای رشد و ارتقاء کمی و کیفی مجموعه بسیار مهم برشمرد و افزود: کلیه پرسنل موسسه باید نگاه کلان و ملی به امر پژوهش در صنعت غذا داشته باشند.

وی ادامه داد: مدیریت پروژه از جمله مباحث حائز اهمیتی است که می بایست با برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیأت علمی تقویت شود.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: ارائه توجیه اقتصادی به بخش خصوصی متقاضی خدمات پژوهشی و تعریف شاخص های دانش فنی در صنعت غذا از دیگر موضوعاتی است که باید در آینده مورد توجه قرار گیرند.

 

در این مراسم با اهدای لوح و هدیه از تلاش های دکتر عباس افراسیابی که به افتخار بازنشستگی نایل شده اند قدردانی شد.

همچنین در ادامه نیز از تلاش های تیم اجرایی حضور در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن آوری و فن بازار تهران، خانم ها مهندس سحر صالحی و عاطفه خلخالی و آقایان دکتر علیرضا صادقیان، مهندس سعید جلالیان، مهندس احمد مستکملی، مهندس مرتضی محمدی و علیرضا ارفع رحیمیان تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است در این مراسم از فعالیت های «دکتر بی بی مرضیه رضوی زاده» به عنوان یکی از نمایندگان مؤسسه در عضویت کمیته  علمی  "اولین  کنفرانس بین المللی فرآورده های حلال" و همچنین خانم ها «اسماء گلمکانی» و «زهرا خدابخشی» برای همکاری در پیشبرد طرح خرید تضمینی زعفران توسط آزمایشگاه مرکزی با اهدای لوح تقدیر شد.

 

تگ ها: