ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
  2. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
  3. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
  4. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
  5. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
  6. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
  7. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
  8. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر
  9. برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر

توسط مدیران و کارکنان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛

برگزاری راهپیمایی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر

به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی مدیران وکارکنان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در راهپیمایی که به همین مناسبت برگزار شد شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در این مراسم ضمن برگزاری مسابقه به برندگان جوایزی اهدا شد.

 

تگ ها: