ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. انعقاد قرارداد طرح پژوهشی با مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم

در راستای گسترش همکاریهای علمی بین المللی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، قرارداد یک طرح پژوهشی در قالب برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد) با مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این طرح پژوهشی با هدف جداسازی ، شناسایی وتعیین ویژگی های باکتريوسين‌¬های حاصل از باکتري‌هاي اسیدلاکتیک در محصولات بومی به منظور نگهداري بيولوژيک در فرآورده‌هاي غذایی و با همکاری اساتید دانشگاه London Metropolitan University  انگلستان انجام می شود.

شایان ذکر است که موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی دارای دوازده طرح بین المللی دارای قرارداد همکاری با موسسات و دانشگاه های معتبر خارجی می باشد.

تگ ها: