ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. حضور مدیران و کارمندان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در راهپیمایی 22 بهمن ماه
  2. حضور مدیران و کارمندان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در راهپیمایی 22 بهمن ماه
  3. حضور مدیران و کارمندان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در راهپیمایی 22 بهمن ماه
  4. حضور مدیران و کارمندان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در راهپیمایی 22 بهمن ماه
  5. حضور مدیران و کارمندان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در راهپیمایی 22 بهمن ماه
  6. حضور مدیران و کارمندان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در راهپیمایی 22 بهمن ماه

مدیران و کارمندان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی همصدا با ملت ساحشور ایران در راهپیمایی 22 بهمن 1396 حاضر شدند و با آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل تجدید میثاق کردند.

تگ ها: