ورود به بخش استارت آپ ها rocket
همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

01

شهریور

همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

همایش بین المللی توسعه همکاری های علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی در مشهد برگزار می شود

13

تیر

نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی در مشهد برگزار می شود

برای اولین بار در صنعت غذای کشور؛ نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی در مشهد برگزار می شود

بازتاب خبر افتتاح آزمایشگاه تراریخته

13

تیر

بازتاب خبر افتتاح آزمایشگاه تراریخته

افتتاح آزمایشگاه تراریخته

بهره برداری دستگاه پاستوریزاتور

13

تیر

بهره برداری دستگاه پاستوریزاتور

بهره برداری دستگاه پاستوریزاتور

دستیابی به دانش فنی پایش فساد ماهی با استفاده از نانو سنسور های حساس به pH

22

فروردین

دستیابی به دانش فنی پایش فساد ماهی با استفاده از نانو سنسور های حساس به pH

دستیابی به دانش فنی پایش فساد ماهی با استفاده از نانو سنسور های حساس به pH

کپسول هیدروژلی کافئین با قابلیت رهش آهسته و هدفمند تولید شد

22

اسفند

کپسول هیدروژلی کافئین با قابلیت رهش آهسته و هدفمند تولید شد

در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛

کپسول هیدروژلی کافئین با قابلیت رهش آهسته و هدفمند تولید شد

بازتاب رسانه خبر خوراک پز خورشیدی

09

اسفند

بازتاب رسانه خبر خوراک پز خورشیدی

خوراک پز خورشیدی طراحی و ساخته شد

خوراکی های غنی شده معجزه نمی کنند

17

دی

خوراکی های غنی شده معجزه نمی کنند

خوراکی های غنی شده معجزه نمی کنند

کارگاه آموزشی «بکارگیری یافته های پژوهشی پروبیوتیک ها در فرآورده های غذایی» برگزار می شود

24

آذر

کارگاه آموزشی «بکارگیری یافته های پژوهشی پروبیوتیک ها در فرآورده های غذایی» برگزار می شود

کارگاه آموزشی «بکارگیری یافته های پژوهشی پروبیوتیک ها در فرآورده های غذایی» برگزار می شود