14

بهمن

پذیرش دانشجویان بین الملل

پذیرش دانشجوی بین الملل

23

آبان

پذیرش دانشجوی بین الملل

پذیرش دانشجوی بین الملل

25

شهریور

زمان ثبت‌نام و مدارک لازم پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال 97

بدینوسیله مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ضمن تبریک به پذیرفته شدگان نیمسال اول ورودی 98- 97زمان ثبت‌نام و مدارک لازم پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال 97 اين مؤسسه را اعلام می‌نماید: