ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  2. بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  3. بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  4. بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
  5. بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیأت همراه از باغ کلکسیون زرشک و گیاهان دارویی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر محمد حسن عصاره» ضمن بازدید از 

آزمایشگاه ها و باغ کلکسیون زرشک و گیاهان دارویی این مؤسسه بیان کرد: تاکنون اقدام منسجمی برای ثبت ژنوتیپ های خاص گیاه زرشک در کشور و دنیا انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه صفات ظاهری گیاه زرشک در موقعیت های جغرافیایی مختلف متفاوت جلوه می کند گفت: ثبت هدفمند و کاربردی ژنوتیپ های خاص گیاه زرشک باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر عصاره ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده در این مؤسسه برای گردآوری بیش از 50 گونه گیاه زرشک، این باغ کلکسیون را در کشور و دنیا بی نظیر خواند و افزود: در ادامه ثبت و نگهداری از این باغ کلکسیون، کاربردهای خاص این گیاه نظیر ارزش های خوراکی، دارویی، استفاده از آن به عنوان حصار بیولوژیکی و سایر موارد باید مد نظر قرار گیرد.

همچنین در نشستی که به منظور توسعه همکاری های آتی برگزار شد مقرر گردید همکاری لازم بین مؤسسه و ستاد جهت بهره برداری هدفمند از باغ کلکسیون زرشک و همچنین همکاری مشترک در ارتباط با ارتقاء ارزش افزوده صمغ های بومی صورت گیرد.

 

تگ ها: