1. 1
 2. 1
 3. 1
 4. 1
 5. 1
 6. 1
 7. 1
 8. 1
 9. 1
 10. 1
 11. 1
 12. 1
 13. 1

مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برای سال تحصیلی 99-98 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون سراسری دکتری (Ph.D) پژوهش محور رشته مهندسی صنایع غذایی انجام شد.

لازم به ذکر است که در سال تحصیلی پیش رو در مجموع هشت نفر در گرایش های تخصصی صنایع غذایی، زیست فناوری، شیمی و فناوری مواد غذایی پذیرش خواهند شد.