ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 1
  2. 3
  3. 2
  4. 4
  5. 7

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر مسعود برومند»، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از امکانات و دستاوردهای این مؤسسه گفت: صنعت غذا، صنعتی اشتغالزا است و از آنجا که در شرایط فعلی تولید و اشتغال از اولویت های اساسی به شمار می روند، فعالیت های پژوهشی در این صنعت عامل مهمی در رونق اقتصادی کشور می باشد.

وی ضمن تقدیر از تعامل مؤثر این مؤسسه با بخش خصوصی و تولید کنندگان صنایع غذایی، بر لزوم آشنایی اعضای هیأت علمی با مباحث اقتصادی و تدوین طرح کسب و کار (BP) تاکید کرد و افزود: متخصصین آموزش دیده در زمینه تجاری سازی یافته های پژوهشی می توانند با فروش دستاورد طرح های پژوهشی ابداعی در صنعت غذا با ایجاد ارزش افزوده به رونق تولید کمک کرده و در نهایت در جامعه ثروت ایجاد کنند.تگ ها: