ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 1
  2. دومین کارگروه تخصصی زعفران در شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  3. دومین کارگروه تخصصی زعفران در شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  4. دومین کارگروه تخصصی زعفران در شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی برگزار شد
  5. دومین کارگروه تخصصی زعفران در شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی برگزار شد

دومین جلسه کارگروه تخصصی زعفران  با هدف معرفی پژوهش های انجام شده و شناخت مشکلات زنجیره تولید زعفران، در شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی عضو این کارگروه، محققان، اعضای هیئت علمی و کارآفرینان حوزه زعفران برگزار شد. 
در این جلسه پژوهش های انجام شده در زمینه زعفران از تولید تا فرآوری و محصولات غذایی - دارویی که طی 30 سال اخیر در سند جامع اطلاعات زعفران گردآوری شده بود و دلایل عدم بهره برداری از نتایج در بخش های صنعتی و کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه صاحبان صنعت و کارآفرینان حوزه زعفران  به بیان مشکلات این صنعت و انتظارات جهت رفع آنها  با استفاده از ظرفیت های شبکه پرداختند. کاهش عملکرد پیاز زعفران در واحد سطح، عدم توسعه پیاز استاندارد  و عدم توجه به فرآیندهای بالادستی در زمینه فرآوری محصول از مهمترین چالش های مطرح شده در زمینه کاشت، داشت، برداشت و فرآوری بیان شد.
 در ادامه مدیران شرکت های دانش بنیان دعوت شده در جلسه به معرفی دستاوردهای دانش بنیان خود شامل دستگاه خشک کن زعفران و دستگاه برداشت گل زعفران پرداختند. 
در پایان طرح تولید کود فرآوری شده دامی به روش تخمیر غوطه وری، جهت کاهش بار میکروبی و افزایش عملکرد مزارع توسط یکی از شرکت ها معرفی شد.
 

تگ ها: