ورود به بخش استارت آپ ها rocket

به اطلاع کلیه معرفی شدگان مصاحبه دکتری 1400 می رساند اطلاعیه های تکمیلی در خصوص زمان و روز جلسه مربوط به هر گرایش تا اول وقت روز یکشنبه مورخ 23/03/1400 بر روی سایت مؤسسه قرار میگیرد.

خواهشمند است تا قبل از روز مصاحبه نسبت به نصب نرم افزار اسکایپ و ایدی به نام و نام خانوادگی خود به صورت فارسی اقدام نمایید. 

تگ ها: