ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور97-96 برگزار شد
  2. مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور97-96 برگزار شد

مصاحبه متقاضیان دکتری پژوهش محور پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برای سال تحصیلی 97-96 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، از تعداد حدود 90 داوطلب دعوت شده به مصاحبه، تعداد 8 نفر در سال تحصیلی جدید در مقطع دکتری پژوهش محور رشته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی و در 4 گرایش تخصصی به ادامه تحصیل خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است که در هر یک از گرایش های تخصصی زیست فناوری مواد غذایی، فناوری مواد، شیمی مواد غذایی و صنایع در سال تحصیلی پیش رو تعداد 2 دانشجو در پذیرش خواهند شد.

 

تگ ها: