ورود به بخش استارت آپ ها rocket
 1. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 2. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 3. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 4. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 5. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 6. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 7. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 8. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 9. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 10. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 11. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد
 12. بازدید رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد از دو واحد صنعتی در مشهد

به گزارش روابط عمومی پروفسور امیره محمد صالح الربیعی رئیس دانشکده کشاورزی بغداد و هیأت همراه در سومین روز از سفر خود به مشهد از دو واحد صنعتی این شهر بازدید و از نزدیک با فعالیت‌های صنعتی و تجاری آن‌ها آشنا شدند.

دکتر بهروز قرآنی مدیر گروه همکاری‌های بین‌المللی موسسه در حاشیه این بازدیدها گفت: تلاش ما بر این بوده که این بازدیدها بر اساس رسالت‌های موسسه و باهدف معرفی توانمندی‌های صنایع غذایی استان و کشور صورت بپذیرد که دو واحد صنعتی صنایع پخت مشهد و نان مزرعه برای بازدید انتخاب شدند.

مدیر گروه همکاری‌های بین‌المللی سطح بازدیدهای انجام‌شده را خوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به تخصص اکادمیک مهمانان این دو واحد صنعتی انتخاب، که نتیجه آن سطح تعاملات و گفتگوهای خوبی بود که بین طرف ایرانی و عراقی انجام، که مورد رضایت طرف عراقی قرار گرفت.

تگ ها: