ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. روز جهانی غذا

سلامت و بالندگی جامعه در گرو دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی است و بی شک اندیشمندان، پژوهشگران، صنعتگران و فعالان عرصه تولید و تامین کیفیت غذا، پاسداران سلامت جامعه اند.

تگ ها: