ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کنگره توسعه همـکاریهای علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

11

تیر

کنگره توسعه همـکاریهای علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

کنگره توسعه همـکاریهای علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

جدول زمان بندی مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 98-97

23

خرداد

جدول زمان بندی مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 98-97

جدول زمان بندی مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 98-97

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

اطلاعيه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1397

01

خرداد

اطلاعيه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1397

اطلاعيه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1397

فایل را از اینجا دانلود نمائید.

پیش نشست اولین همایش فراورده های حلال

22

مهر

پیش نشست اولین همایش فراورده های حلال

پیش نشست اولین همایش فراورده های حلال