ورود به بخش استارت آپ ها rocket
کنگره توسعه همـکاریهای علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

11

تیر

کنگره توسعه همـکاریهای علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

کنگره توسعه همـکاریهای علمی و منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی

جدول زمان بندی مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 98-97

23

خرداد

جدول زمان بندی مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 98-97

جدول زمان بندی مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 98-97

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

اطلاعيه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1397

01

خرداد

اطلاعيه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1397

اطلاعيه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي آزمون نيمه‌متمركز دكتري سال 1397

فایل را از اینجا دانلود نمائید.