ورود به بخش استارت آپ ها rocket
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8

نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی: میوه، سبزی و فراورده های آن با حضور پدر علم سم شناسی ایران، اساتید و متخصصان سم شناسی در مشهد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این نشست تخصصی با هدف آگاهی بخشی در زمینه منابع آلاینده و باقیمانده سموم در میوه ها و سبزیجات، بررسی وضعیت باقیمانده سموم آلی، باقیمانده فلزات سنگین و آلودگیهای میکروبی در میوه و سبزی و فرآورده های آن از سوی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برنامه ریزی و برگزار شد. 


«دکتر قدیر رجب زاده» هدف از برگزاری این نشست تخصصی را بررسی راهکارها و مسائل مربوط به ایمنی مواد غذایی در محصولات غذایی پر مصرف خانوار اعلام و بیان کرد: جلب مشارکت و همکاری بخش های مختلف صنعتی و دانشگاهی، بهره گیری از دیدگاه های صاحبنظران و برداشت گام موثر در جهت ارتقاء ایمنی مواد غذایی از دیگر اهداف برگزاری این نشست است.


رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی افزود: باید در انتخاب اولویت های تحقیقاتی به دغدغه های موجود در جامعه در خصوص سلامت و ایمنی مواد غذایی توجه داشت.


وی گفت: افزایش آلاینده های زیست محیطی و آلودگی مواد غذایی به سموم مختلف از جمله دغدغه ها و نگرانی های جامعه و تهدیدی برای سلامت انسان ها محسوب می شود. 


رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی افزود: میوه ها و سبزیجات از محصولات پرمصرف در سبد غذایی خانوار به شمار می روند که می بایست به صورت استاندارد روزانه 580 گرم از این مواد غذایی در سبد غذایی مصرفی هر خانوار قرار گیرد. این در حالی است که استفاده از غذای ناسالم زمینه ساز بسیاری از بیماری ها و مرگ و میرهاست که هزینه های جبران ناپذیری را به جامعه و دولت ها تحمیل می کند. 

وی ادامه داد: به همین دلایل مصرف کنندگان نسبت به سلامت و ایمنی مواد غذایی حساسیت دارند بنابراین یکی از مسائل مهم پژوهشی و تحقیقاتی، زمینه استاندارسازی و سلامت مواد غذایی است. 

رجب زاده با بیان اینکه توسعه جوامع بشری موجب بروز آثار نامطلوبی در محیط زیست شده است گفت: در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مسأله ایمنی غذایی مورد توجه جدی متخصصان و پژوهشگران قرار گرفته است.

وی افزود: ایجاد برند «غذای طیب» برای نان و چهار محصول برنج، خرما، عسل و گوشت در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مورد پیگیری است که نتیجه این فعالیت ها در زمینه غذای طیب، فعال شدن موسسه کیفیت رضوی در آستان قدس رضوی می باشد.

دکتر مهدی بلالی مود، پدر علم سم شناسی ایران و مشاور سم شناسی بالینی سازمان بهداشت جهانی ضمن ایراد سخنانی، همکاری صمیمی و همدلانه بین نهادهای مرتبط و ترویج مبارزه بیولوژیک را از مهمترین راهکارهای کاهش آلودگی های ناشی از باقیمانده سموم، آفت کش ها و کودهای شیمیایی در میوه و سبزی دانست و افزود: برای کاهش این آلاینده ها ضمن ارئه آموزش های لازم به کشاورزان برای عدم استفاده از سموم غیر مجاز و پرخطر باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از واردات غیر قانونی این سموم اندیشیده شود.

همچنین «دکتر فخری شهیدی» عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست با اشاره به خطرات متداول در ایمنی مواد غذایی، تمام چرخه تولید، فرآوری، کنترل و مصرف را در آن موثر دانست و بیان کرد: ارتباط مناسب و طراحی یک برنامه جامع می تواند نقش بسزایی در کاهش آلودگی های مواد غذایی داشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه مصرف محصولات با حداقل فرآوری افزایش یافته است به منظور حذف خطرات بالای میکروبی آنها نیاز به استفاده از روش های جدید پیشگیری وجود دارد.

در ادامه دکتر حسن یزدان پناه، مجری برنامه جامع سلامت غذا در کشور به تبیین برنامه های دولت  برای کنترل آفت کش ها پرداخت و افزود: توجه ویژه برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور به کنترل آفت کش ها، برنامه شورای عالی سلامت برای کنترل آفت کش ها با راه اندازی سیستم کد رهگیری و کلینیک گیاه پزشکی، برنامه ریزی برای تولید محصولات ارگانیک، پایش منظم آفت کش ها در سطح کشور و تدوین و اجرای برنامه ارتقا 8 محصول کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی از جمله مهمترین اقدامات در حال انجام برای کنترل آفت کش ها در کشور محسوب می شوند.