ورود به بخش استارت آپ ها rocket
پذیرش دانشجویان بین الملل

14

بهمن

پذیرش دانشجویان بین الملل

پذیرش دانشجوی بین الملل

پذیرش دانشجوی بین الملل

23

آبان

پذیرش دانشجوی بین الملل

پذیرش دانشجوی بین الملل

زمان ثبت‌نام و مدارک لازم پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال 97

25

شهریور

زمان ثبت‌نام و مدارک لازم پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال 97

بدینوسیله مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ضمن تبریک به پذیرفته شدگان نیمسال اول ورودی 98- 97زمان ثبت‌نام و مدارک لازم پذیرفته‌شدگان آزمون دکتری سال 97 اين مؤسسه را اعلام می‌نماید: