22

مهر

پیش نشست اولین همایش فراورده های حلال

پیش نشست اولین همایش فراورده های حلال

27

شهریور

برگزاری سمپوزیم بین المللی امنیت غذایی و توسعه پایدار با همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

 

سمپوزیم بین المللی امنیت غذایی و توسعه پایدار با میزبانی دانشگاه صنعتی هوچی مین ویتنام و همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و انستیتو متخصصان صنایع غذایی آسیا اقیانوسیه (APIFP)، در تاریخ 2 و 3 آذرماه 1396 برگزار می گردد.

31

مرداد

فراخوان طراحی لوگو

فراخوان طراحی لوگو

20

خرداد

جدول زمان بندی مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 97-96

جدول زمان بندی مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 97-96

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی