ورود به بخش استارت آپ ها rocket
فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل کشور

31

فروردین

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل کشور

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز دوره دکتری گرایش‌های مختلف رشته علوم و صنایع غذایی و سایر رشته های مرتبط می رساند، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان تنها پژوهشکده ملی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه علوم و صنایع غذایی، می باشد و با تکیه بر نیروهای متخصص و با تجربه هیأت علمی و امکانات و تجهیزات پژوهشی مناسب، آمادگی جذب دانشجو برای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت (6 ماهه) را دارد.

عناوین موضوعات پژوهشی تقاضا محور جهت جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 98- 97

10

اردیبهشت

عناوین موضوعات پژوهشی تقاضا محور جهت جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 98- 97

عناوین موضوعات پژوهشی تقاضا محور جهت جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 98- 97

اعلام موضوعات پژوهشی تقاضا محور برای پذیرش دانشجویان دکتری ورودی 98- 97

10

اردیبهشت

اعلام موضوعات پژوهشی تقاضا محور برای پذیرش دانشجویان دکتری ورودی 98- 97

عناوین موضوعات پژوهشی تقاضا محور جهت جذب دانشجوی دکتری پژوهش محور سال 98- 97