ورود به بخش استارت آپ ها rocket
برگزاری نکوداشت استاد پیشکسوت صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

1402

برگزاری نکوداشت استاد پیشکسوت صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

مراسم نکوداشت استاد «سیدعلی مرتضوی»، استاد پیشکسوت گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.