ورود به بخش استارت آپ ها rocket
نشست خبری رئیس و مدیران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 

21

آذر

نشست خبری رئیس و مدیران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 

نشست خبری رئیس و مدیران موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 

کپسول هیدروژلی کافئین با قابلیت رهش آهسته و هدفمند تولید شد

22

اسفند

کپسول هیدروژلی کافئین با قابلیت رهش آهسته و هدفمند تولید شد

در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛

کپسول هیدروژلی کافئین با قابلیت رهش آهسته و هدفمند تولید شد

نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی در مشهد برگزار می شود

02

تیر

نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی در مشهد برگزار می شود

برای اولین بار در صنعت غذای کشور؛ نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی در مشهد برگزار می شود